Virtsu Kool

Tegevuskeskuse töökorraldus ja avaldus

Virtsu Kooli tegevuskeskus on tugiteenus, mis võimaldab õpilasele järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, juhendamist ja suunamist huvialategevusele.

Lapse tegevuskeskusesse määramise aluseks on vanema avaldus.

Vanem või eestkostja võib esitada avalduse kooli direktorile õpilase tegevuskeskusesse võtmiseks 5.septembrini, vajadusel ja vabade kohtade olemasolul ka õppeperioodi jooksul.

Õppeaasta kestel arvatakse õpilane tegevuskeskusest välja vanema või eestkostja avalduse alusel.

Keskus töötab esmaspäevast reedeni kell 12.00 – 15.30 (koolibussi tulekuni).

Tegevuskeskuse juhendajaks on lasteaiaõpetaja Hellen Kõlvart, tema e-post hellen.klvart@gmail.com

Tegevuskeskuses osalemine on tasuta.

Avaldus ja tegevuskeskuse täpsem kirjeldus.

Hoolekogu koosseis 2016/2017 õa

Meelis Malk - hoolekogu esimees, vallavolikogu esindaja,  e-post ef.meelismalk@gmail.co

Lilia Urb - lapsevanemate esindaja

Eda Männilaan - vallavalitsuse esindaja, hoolekogu sekretär

Marko Toming - lapsevanemate esindaja

Evely Pikla - lapsevanemate esindaja

Triin Vare - lapsevanemate esindaja 

Signe Paal - lasteaialaste lapsevanemate esindaja

Kaja Kõllama-  lasteaialaste lapsevanemate esindaja

Heli Allvee - õpetajate esindaja, hoolekogu aseesimees

Marje Tiido - lasteaiaõpetajate esindaja

 

Virtsu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord


Virtsu Kooli põhimäärus

Arengukava

Metoodilise töö korraldus

Hanila valla haridus- ja kultuurialased õigusaktid ja korrad

Arenguvestluste läbiviimise kord

VIDEOD

827 views